© 2023, All rights reserved
David Valehrach / BRGR

Černa ďura

Grafické plakáty na společnou výstava ULB s názvem Černa ďura, Klub 29 v Pardubicích.

Na konci léta 2007 si několik ostravských přátel spočítalo, kolik peněz během onoho léta utratili za zábavu, představovanou především alkoholickými nápoji. Když se vzpamatovali z počátečního šoku, uvědomili si, že takhle to dál nepůjde a pořídili si stylový podkrovní ateliér, aby se mohli scházet jinde než v zahradních restauracích, příjemných výčepech či tepajících klubech. Díky tomuto radikálnímu kroku se jim začali hromadit úspory a bylo žádoucí se jich nějak zbavit. Pořídili si tedy vybavení (nebo spíše „vybavení“) na sítotisk a začali vyrábět unikátní ručně vyráběná trička pod značkou United Losers of Bukelstadt (United Losers vyjadřuje jejich životní postoj a Bukelstadt je nářečný název města Ostravy). Dlužno podotknout, že neusnuli na vavřínech a nadále pokračovali v předstírání zběhlosti i v jiných činnostech (designu, fotografii, videoartu, malbě, streetartu a podobných honosných trendy záležitosti).

V průběhu existence ULB došlo mezi členy k několika neshodám, jako když například Kulich emigroval do Prahy nebo když si O.T. našel dívku, ale ve finále tyto neblahé události působily katarzně a skupinu ještě více stmelily. BRGR, Kulich, O.T., Openmindz360 a Talage v roce 2010 dokonce došli tak daleko že zakládají vlastní studio, aby zčeřili stojaté vody vizuální kultury na Ostravsku.

Na výstavě není zastoupen Openmindz 360, protože se z něj stal zapšklý neruda a nakonec ani Talage, protože to je paní Colombová.

Text: Ondřej Tylčer (O.T.)